חמשת המקצועות המוסריים ביותר

מוסר, המהווה סוג של "מצפן" אנושי בכל הנוגע לקביעת ערכים והתנהגויות, מלווה אותנו בכל אחד מתחומי החיים, כאשר מרבית התפיסות והגישות הפילוסופיות לאורך ההיסטוריה האנושית, ביססו את קביעתן בהתאם להבחנות מוסריות אשר נועדו לקבוע מהו טוב ומהו רע. כיום, בעידן המודרני בו אנו חיים, המוסר מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת המשפט המונהגת ברוב מדינות העולם, כאשר לצד התקנות והחוקים הנקבעים ברמה המשפטית בנוגע לשאלה מה מוסרי ומה לא, ישנה מערכת כללים חברתית המורכבת מערכים שונים שהתפתחו בקרב המין האנושי לאורך ההיסטוריה בנוגע לשאלה: מה מוסרי ומה לא.

אתיקה – המוסר המקצועי

אתיקה מקצועית היא למעשה הגדרת הסטנדרטים המוסריים הנדרשים בתחום מקצועיים כאלו ואחרים. ברוב המקרים, האתיקה המקצועית כוללת בתוכה את כל אמות המידה האידיאליות הנדרשות מהאנשים העוסקים בתחום המקצועי, וזאת במקביל למערכת חוקים ותקנות אשר נקבעו לצורך שמירה על כבוד המקצוע.

האתיקה המקצועית השונה מהאחריות המוסרית, נקבעת על פי רוב בהתאם לתקנות החוק הקובעות מה היא ההתנהגות הרצויה במקרים מסוימים, וזאת להבדיל מאחריות מוסרית הקבועה לכלל האוכלוסייה ומושתת על ערכים מוסריים אשר התפתחו בקרב המין האנושי לאורך ההיסטוריה. המילה מוסר (אתיקה) לקוחה מהמילה "אתוס" שפירושו המילולי בעברית הוא: בריא.

בפועל, כל איש מקצוע נדרש להתמודד עם שתי מערכות מוסר עיקריות, הראשונה: מערכת האתיקה המונהגת בתחום המקצועי בו הוא עוסק, והשנייה, מערכת המוסר הכללית המהווה מעין מערכת אוניברסאלית לכל אוכלוסיית העולם. השילוב בין שתי מערכות המוסר הינו שילוב העומד למבחן המציאות מדי יום ובכל רגע נתון, כאשר לבחירה בנקיטת כל פעולה מקצועית מלווה בלא מעט התלבטויות בנוגע לקו הדק העובר בין טוב לרע.

מקצועות בעלי רמת מוסר גבוהה במיוחד

כיום, ישנם מספר מקצועות הדורשים מאנשי המקצוע העוסקים בהם לרמות מוסריות גבוהות במיוחד. מקצועות אלו כוללים בין היתר את מקצועות המשפט (עריכת דין, דיינים, שופטים), מקצועות ההוראה המחייבים בהסמכה מקצועית באמצעות תעודת הוראה, לרבות, מורים, אנשי חינוך, מנהלי מוסדות חינוך וכדומה, מקצועות בעלי אופי ציבורי-שירותי (פקידים ממשלתיים, ראשי רשויות, שרים, חברי כנסת וכדומה), מקצועות הרפואה ובעלי מקצועות חופשיים המחויבים למתן שירות המלווה בשקיפות מרבית לטובת לקוחותיהם (רואי חשבון וכדומה). מקצועות אלו מחייבים את העוסקים בהם לרמת מוסריות גבוה יותר מתחומי עיסוק אחרים, וזאת בשל היותם מוצבים בתחומי מפתח בחיינו: משפט, בריאות, כלכלה והנהגה.

בדת היהודית, המוסר מלווה את העם הנבחר לאורך כל ההיסטוריה, החל מבריאת העולם (סיפור חוה והנחש, סיפור קין והבל וכו) ועד לסיפור יציאת מצרים ומתן לוחות הברית הכוללים בתוכם את עשרת הדיברות העוסקות בחלקן בעניינים שבין אדם לאדם (כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה עד שקר ולא תחמוד בית רעך) ומהווים את עקרונות המוסר הכללי והאוניברסאלי.